Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 63(10): 417-423, doi: 10.5117/mab.63.11568
Economische Theorie van de Interne Organisatie Methoden voor het strategisch besluitvor­ mingsproces
expand article infoG. W. J. Hendrikse
Open Access