Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 66(10): 448-457, doi: 10.5117/mab.66.11614
Het milieuprobleem in de jaarrekening
expand article infoJ. L. P. Piet
Open Access