Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 66(10): 473-482, doi: 10.5117/mab.66.11617
Kwaliteitsbeheersing bij een informaticabureau
expand article infoD. B. B. Rijsenbrij, H. J. Kouwenhoven
Open Access