Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 66(10): 483-491, doi: 10.5117/mab.66.11619
Lezers reageren Operational auditing: een managementtechniek!
expand article infoL. Paape
Open Access