Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(10): 552-558, doi: 10.5117/mab.68.11643
NIVRA - Universiteit Nijenrode
expand article infoS. Van Nellen
Open Access