Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 69(10): 588-595, doi: 10.5117/mab.69.11660
De betekenis van onver­vangbare interne controle voor de accountantscontrole
expand article infoHans Blokdijk
Open Access