Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 72(10): 539-546, doi: 10.5117/mab.72.11716
Risicobeoordeling op basis van indicatoren
expand article infoG. B. Broeze, N. G. De Jager, M. C. A. Van Zuijlen
Open Access