Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 72(10): 547-553, doi: 10.5117/mab.72.11717
Van Directoraat Vaktechniek naar Assurance Support Center
expand article infoJ. P. J. Verkniijsse
Open Access