Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 74(10): 422-423, doi: 10.5117/mab.74.11741
Ondernemerspakket 2001
expand article infoArie Rijkers
Open Access
Abstract
Als een hogesnelheidstrein dendert de wetgevingsmachine van het Ministerie van Financiën door. In ijltempo is de Wet inkomstenbelasting 2001 tot stand gekomen. Kort voor het zomerreces is weer een nieuw wetsvoorstel gelan-ceerd. Dit voorstel, aangeduid als de Wet ondernemerspakket 2001, bevat een groot aantal op het bedrijfsleven gerichte fiscale maatregelen. De voorstellen zijn heterogeen. Zij variëren van versoepelingen tot antimisbruik-bepalingen. Ik signaleer drie van de vele onder-werpen. Deze drie hebben raakpunten met de aanmerkelijk-belangregeling. Het gaat om de geruisloze inbreng, de geruisloze terugkeer en het invlechten van het lidmaatschapsrecht van een coöperatie in het aanmerkelijk-belangregime.