Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 74(10): 446-454, doi: 10.5117/mab.74.11746
Een pleidooi voor veld­ onderzoek in auditing
expand article infoJ. R. H. J Van Kuijck
Open Access
Abstract
De kwaliteit van oordeelsvorming van accoun-tants is van cruciaal belang voor de kwaliteit van audits. Derhalve is dit onderwerp reeds meer dan twee decennia object van onderzoek geweest in de internationale auditing-literatuur. Terwijl de onderzoeksinteresse in de auditing journals in de jaren tussen circa 1970 en 1990 hoofdzakelijk was gericht op de technische aspecten van audits heb-ben onderzoekers zich de laatste jaren ook gericht op de beheersingsaspecten (control) van de oor-deelsvorming van auditors (Chow e.a., 1988; McNair, 1991). Deze ontwikkeling is gepaard gegaan met een groeiend besef dat de onderzoeks-resultaten uit het gebied van management control ook bruikbaar kunnen zijn in het relatief nog jon-ge auditingvakgebied. Voorbeelden van studies die kenmerkend zijn voor deze onderzoeksstroming zijn onder andere de studies van McNair (1991), Birnberg and Heiman-Hoffman (1993), Otley and Pierce (1996) en Van Kuijck (1999).