Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 75(10): 421-430, doi: 10.5117/mab.75.11759
Het gebruik van jaarrekeningen door analisten
expand article infoI. H. C. Blij
Open Access
Abstract
In dit artikel wordt het gebruik van jaarrekeninginformatie door analisten besproken. Allereerst is daartoe een aantal diepte-interviews gehouden met financieel analisten, om vast te stellen of zij gebruikmaken van jaarrekeninginformatie en, zo ja, op welke wijze. De bevindingen uit deze interviews zijn vervolgens gebruikt als uitgangspunt bij het opstellen van enerzijds een vragenlijst over het gebruik van jaarrekeninginformatie en anderzijds een ‘modeljaarrekening’. In deze bijdrage worden de resultaten gepresenteerd van de vragenlijst over het gebruik van jaarrekeninginformatie.