Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(10): 420-426, doi: 10.5117/mab.78.11790
Ondernemingskamer en Richtlijnen voor de jaarverslaggeving: een doorbraak?
expand article infoW. J. Schoonderbeek
Open Access
Abstract
In dit artikel wordt ingegaan op het arrest van de Ondernemingskamer in de procedure SOBI-Reed Elsevier. Met name de in dit arrest vermelde verwijzingen naar de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving trekken de aandacht, zeker gezien de al vele jaren gevoerde discussies over de betekenis hiervan. Met het arrest wordt meer duidelijkheid gegeven over de plaats van de Richtlijnen voor de jaarrekening in het geheel van verslaggevingsregels, namelijk als gezaghebbende kenbronnen voor de uitleg van de wettelijke bepalingen.