Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 80(10): 468-469, doi: 10.5117/mab.80.11812
IFRSs: hellend vlak of hockeystick?
expand article infoRuud Vergoossen
Open Access
Abstract
IFRSs zijn multi-interpretabel en voor meerdere uitleg vatbaar. IFRSs zijn complex en niet te doorgronden. IFRSs werken winststuring in de hand. IFRSs leiden tot grote winstschommelingen. IFRSs beïnvloeden het gedrag van ondernemingsleidingen. Het afgelopen voorjaar culmineerde de kritiek op IFRSs met dit soort statements toen duidelijk werd welke effecten de toepassing van IFRSs daadwerkelijk had op de verslaggevingspraktijk.