Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 80(10): 512-517, doi: 10.5117/mab.80.11822
Klimaatverandering en financiële instellingen
expand article infoL. J. R. Scholtens
Open Access
Abstract
Financiële instellingen zijn managers van risico’s. Als zodanig is het interessant na te gaan wat zij (kunnen) doen aan het beheersen van de gevolgen van klimaatveranderingen. Dit artikel belicht de rol van financiële instellingen bij het managen van de risico’s die gepaard gaan met klimaatveranderingen. Het behandelt financiële instrumenten die hierbij een rol kunnen spelen. Financiële instellingen en beleidsmakers kunnen beoordelen of zij gelijke tred houden met de recente ontwikkelingen op dit terrein.