Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 85(10): 478-488, doi: 10.5117/mab.85.11871
De compliancefunctie in banken ‘…en de rol van accountants’
expand article infoP. A. M. Diekman
Open Access
Abstract
De compliancefunctie is een relatief jonge functie die zich sinds begin van de jaren negentig van de vorige eeuw binnen financiële ondernemingen sterk heeft ontwikkeld. In dit artikel wordt ingegaan op de functie en taak van de compliancefunctie in een bank. Deze functie wordt hierbij gezien als onderdeel van het systeem van interne beheersing binnen de corporate governance van de bank. Vervolgens wordt ingegaan op het normenkader dat geldt voor de compliancefunctie. Hoewel er ten aanzien van verschillende financiële ondernemingen niet één normenkader is, kan een normenkader worden ontwikkeld voor iedere financiële onderneming met in acht name van de specifieke wet- en regelgeving. Vervolgens wordt een viertal kerntaken van de compliancefunctie beschreven. Deze taken zijn afgeleid uit een analyse van de wet- en regelgeving, de literatuur en waarnemingen bij enkele grote financiële instellingen. Tenslotte wordt de rol van de interne en externe accountant in het kader van de accountantscontrole op de compliancefunctie behandeld.