Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 85(10): 489-500, doi: 10.5117/mab.85.11872
Verslaggevingsstandaarden en resultaatsturing
expand article infoFerdy Van Beest, Chris Knoops
Open Access
Abstract
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van recente wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen op regels gebaseerde en op principes gebaseerde verslaggevingsstandaarden en resultaatsturing. Daarbij wordt tevens ingegaan op verschillende vormen van resultaatsturing, namelijk resultaatsturing via reële operationele transacties en verslaggevingsgebaseerde resultaatsturing. Analyse toont aan dat tegenstrijdige resultaten uit eerder onderzoek worden veroorzaakt door verschillen in soort onderzoek (archival studies of gedragsstudies), de participanten/respondenten die meedoen in experimenten en surveys, alsmede onderzochte interactie-effecten.