Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 85(10): 512-520, doi: 10.5117/mab.85.11878
Business Risk Auditing in de 21e eeuw, uniform toepasbaar?!
expand article infoJoost Van Buuren, Niels Van Nieuw Amerongen
Open Access
Abstract
In dit artikel beschrijven wij de ontwikkelingen in het afgelopen decennium van het gebruik van bedrijfsrisico’s in de jaarrekeningcontrole. Vanaf de introductie is er aanhoudende kritiek geweest op de motivatie en beweerde effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsrisicoanalyse in de jaarrekeningcontrole. Met het beschrijven van de ontwikkeling en uitgangspunten van de bedrijfsrisicoanalyse vanuit de wetenschappelijke literatuur, willen wij diepgang geven aan de discussie over de toepasbaarheid en de schaalbaarheid van bedrijfsrisicoanalyse in de controle. Wij betogen dat een one-size-fits-all controlebenadering niet efficiënt is in de toepassing ervan op controlecliënten die weinig complex zijn.