Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 86(10): 388-392, doi: 10.5117/mab.86.11891
Management accounting: ‘anything goes’!
expand article infoFrank G. H. Hartmann
Open Access
Abstract
In dit themanummer van het MAB wordt vooral teruggeblikt op management accounting-onderzoek in Nederland en door Nederlandse onderzoekers. In dit artikel wordt geprobeerd een blik vooruit te werpen. In plaats van aan te sluiten bij bestaande kaders in een beschrijving van mogelijk toekomstige specifieke onderzoeksthema’s in management accounting wordt een pleidooi gehouden voor een grenzeloze kijk op het fenomeen management accounting en om onderzoeksvragen te formuleren die gericht zijn op een bijdrage aan het complexe debat tussen praktijk en theorie, onderwijs en onderzoek, regelgevers en regelvolgers, betweters en cynici, en systemen en praktijken die zo uniek zijn voor het vakgebied management accounting.