Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 86(10): 603-616, doi: 10.5117/mab.86.11895
Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen?
expand article infoAuke De Bos, Henk Edelman, Marlène Jans-Van Wieringen, Johan Scheffe
Open Access
Abstract
De Raad van Commissarissen heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en het bestuur met raad ter zijde te staan. De Raad van Commissarissen legt met behulp van het verslag van de Raad van Commissarissen, dat in de jaarverslaggeving van de onderneming wordt opgenomen, jaarlijks verantwoording af over zijn toezichtstaak. In totaal zijn de verslagen van Raden van Commissarissen over het verslagjaar 2011 van 85 in Nederland gevestigde ondernemingen onderzocht ten aanzien van de informatieverstrekking over een aantal specifieke onderwerpen, zoals frequentie van vergaderen, aanwezigheid van de commissarissen, zelfevaluatie, omgang met externe accountant, omgang met interne accountant, compliance en de informatievergaring. Het algemene beeld is dat er ruimte is voor verbetering van de transparantie over genoemde onderwerpen.