Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 50(10/11): 528-546, doi: 10.5117/mab.50.11936
OPENBARE NUTSBEDRIJVEN: GRONDSLAGEN EN HUN IMPLICATIES VOOR DE PRIJSZETTING*)
expand article infoG. J. Van Helden
Open Access