Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 50(10/11): 570-576, doi: 10.5117/mab.50.11939
WINST IN EEN „NON-PROFIT” ORGANISATIE
expand article infoA. J. Kasteden
Open Access