Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(11): 146-147, doi: 10.5117/mab.2.11948
EENIGE BESCHOUWINGEN OVER GRONDSLAGEN DER INRICHTINGSLEER (slot)
expand article infoJ. Paardekooper
Open Access