Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(11): 148-149, doi: 10.5117/mab.2.11949
HET KAPITAAL DER ONDERNEMING
expand article infoC. Verwey
Open Access