Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(11): 149-150, doi: 10.5117/mab.2.11952
HET CLAIMRECHT
expand article infoP. Van Voorst
Open Access