Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(11): 151-152, doi: 10.5117/mab.3.11962
BUITENLANDSCHE STEMMEN OVER HET ACCOUNTANTSCONGRES 1926
expand article infoJ. H. Van Zanten
Open Access