Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 4(11): 164-166, doi: 10.5117/mab.4.11965
AFSCHRIJVINGEN (slot)
expand article infoJ. P. De Haan
Open Access