Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 5(11): 148-154, doi: 10.5117/mab.5.11978
INTERNE CONTROLE
expand article infoG. Hartog
Open Access