Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 7(11): 149-151, doi: 10.5117/mab.7.12008
PRIJSVRAAGRESULTAAT INZAKE BOEKHOUDING VAN WEGUITGAVEN
expand article infoA. Robles
Open Access