Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 11(11): 0-0, doi: 10.5117/mab.11.12054
VIJF EN TWINTIGSTE ACCOUNTANTSDAG GEORGANISEERD DOOR HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS GEHOUDEN OP ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1934 TE AMSTERDAM
expand article info MAB
Open Access