Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 16(11): 192-195, doi: 10.5117/mab.16.12100
GEHEIME EN STILLE RESERVE EN DE ACCOUNTANT
expand article infoT. Keuzenkamp
Open Access