Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 22(11): 313-318, doi: 10.5117/mab.22.12159
FRANKRIJKS PLANNEN (Slot)
expand article infoF. Kupers
Open Access