Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 23(11): 304-310, doi: 10.5117/mab.23.12169
EEN ONDERZOEK NAAR DE ORGANISATIE VAN DE TOP­ LEIDING IN EEN AANTAL AMERIKAANSE GROOTBEDRIJVEN.
expand article infoH. J. Kruisinga
Open Access