Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 26(11): 419-422, doi: 10.5117/mab.26.12199
IETS OVER ACCOUNTANTSVERKLARINGEN
expand article infoG. P. J. Hogeweg
Open Access