Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 26(11): 433-439, doi: 10.5117/mab.26.12205
BIJZONDERE VORMEN VAN OBLIGATIELENINGEN
expand article infoJ. Krul
Open Access