Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 27(11): 434-436, doi: 10.5117/mab.27.12216
DE ONTWIKKELING VAN DE ACCOUNTANCY IN INTERNATIONAAL VERBAND
expand article infoT. Keuzenkamp
Open Access