Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 28(11): 457-460, doi: 10.5117/mab.28.12240
DE BEGRIPPEN TAAK EN FUNCTIE IN DE ORGANISATIELEER
expand article infoN. C. Looijaard
Open Access