Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 29(11): 467-472, doi: 10.5117/mab.29.12260
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access