Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 34(11): 403-405, doi: 10.5117/mab.34.12315
NIET-IDENTIEKE VERVANGING EN AFSCHRIJVING
expand article infoA. Heertje
Open Access