Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 36(11): 441-442, doi: 10.5117/mab.36.12345
RECENSIE VAN HET PROEFSCHRIFT VAN L. STERCK, „ORGANISATIESTRUCTUUR EN MENSELIJKE FACTOR”
expand article infoP. G. Bosch
Open Access