Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 37(11): 415-424, doi: 10.5117/mab.37.12352
VRUCHTGEBRUIK VAN EFFECTEN
expand article infoA. G. Lubbers
Open Access