Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 38(11): 386-389, doi: 10.5117/mab.38.12355
DIREKTE KOSTEBEREKENING NADER ONDERSOEK
expand article infoA. J. E. Sorgdrager
Open Access