Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 38(11): 406-418, doi: 10.5117/mab.38.12359
INTRINSIEKE WAARDE, RENTABILITEITSWAARDE EN GOODWILL
expand article infoD. Van Der Noord
Open Access