Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 38(11): 419-424, doi: 10.5117/mab.38.12360
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access