Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 39(11): 399-404, doi: 10.5117/mab.39.12369
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access