Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 40(11): 408-411, doi: 10.5117/mab.40.12374
SYNOPTISCH OVERZICHT GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES
expand article infoH. J. Van Der Schroeff
Open Access