Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 45(11): 442-443, doi: 10.5117/mab.45.12405
DE BETEKENIS VAN ZGN. AANGEKLEDE SALDOBILJETTEN VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE
expand article infoR. De Koning
Open Access