Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 54(11): 511-531, doi: 10.5117/mab.54.12472
BETALINGSORGANISATIE EN AUTOMATISERING
expand article infoJ. Ten Wolde
Open Access