Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 61(11): 448-464, doi: 10.5117/mab.61.12527
De Ondernemingskamer en het beroepsrecht van de ondernemingsraad
expand article infoE. P. De Jong
Open Access