Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 61(11): 469-470, doi: 10.5117/mab.61.12530
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoA. F. Tempelaar
Open Access