Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 63(11): 497-506, doi: 10.5117/mab.63.12556
Strategische groepen: een overzicht van het onderzoek Organisatie- advisering: een zelfversterkend mechanisme?
expand article infoP. J. Van Cayseele, Hein Schreuder
Open Access